צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Premium Hosting
5GB Storage
15GB Bandwidth
Basic Security Hardening
Basic Performance Tuning
Fully Managed DNS
Email Support Only
$30.00 AUD חודשי
$90.00 AUD רבעוני
$180.00 AUD חצי שנתי
$360.00 AUD שנתי

Platinum Hosting
40GB Storage
300GB Bandwidth
Fluffyduck VIP Assist
Free Site Migration
Website Health Check
Site Security Hardening
WordPress Performance Tuning
Fully Managed DNS
CloudFlare CDN Enabled
Unlimited Users and Databases
Cpanel WHM
Fully Managed Backups / Restores
Google Analytics / Search Console Integration
Dedicated IP Address (option)
Phone / Email Support via own Account Manager
$75.00 AUD חודשי
$225.00 AUD רבעוני
$450.00 AUD חצי שנתי
$900.00 AUD שנתי

Diamond Hosting
20GB Storage
80GB Bandwidth
Fluffyduck VIP Assist
Fully Managed WordPress Core + Plugin Updates
Free Site Migration
Website Health Check
Site Security Hardening
WordPress Performance Tuning
Fully Managed DNS
CloudFlare CDN Enabled
Unlimited Users and Databases
Fully Managed Backups / Restores
Google Analytics / Search Console Integration
Dedicated IP Address (option)
Phone / Email Support
$50.00 AUD חודשי
$150.00 AUD רבעוני
$300.00 AUD חצי שנתי
$600.00 AUD שנתי